Renewal

Good news for LIC Policy holders! LIC allows renewal of Lapsed policy | காலாவதியான பாலிஸியை புதுப்பிக்க LIC அறிவித்துள்ள சிறப்பு திட்டம்..!!

LIC வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி. உங்களுடைய எல்ஐசி பாலிசி ஏதேனும் காலாவதியாகிவிட்டால், மார்ச் 25க்குள் அதைத் புதுப்பிக்க உங்களுக்கு ஒரு பொன்னான வாய்ப்பு உள்ளது. இந்திய ஆயுள்...