ABG

ABG Shipyard Scam Know which banks are Worst Affected | ABG Shipyard மோசடி: திகைக்க வைக்கும் மோசடியில் சிக்கிய வங்கிகள் இவைதான்

ஏபிஜி ஷிப்யார்ட் லிமிடெட்டின் கடன் மோசடியால் நாட்டின் பல முக்கிய வங்கிகள் மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த மோசடியின் காரணமாக ஐசிஐசிஐ வங்கியும், ஐடிபிஐ வங்கியும் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஊடகச்...