25ம

Tamil Rasipalan October 11 Know what stars have for you today | Rasipalan October 11: புரட்டாசி 25ம் நாள் ராசிபலன்

இன்று உங்கள் ராசிபலன்கள் எப்படி இருக்கும்? நினைத்த காரியம் கைகூடுமா? புது முயற்சிகள் பலன் தருமா? தெரிந்துக் கொள்ளுங்கள்... எது எப்படியிருந்தாலும், நாள் என் செய்யும் கோள் என் செய்யும்...