வடடபபடட

Back On Murder Case Memories: Anupama Case And Shraddha Case | “72 துண்டுகளாக வெட்டப்பட்ட மனைவி” கொடூர கொலையை நினைவுபடுத்திய டெல்லி சம்பவம்!

தேசிய தலைநகரம் டெல்லி மெஹ்ரோலியில் நடந்த கொடூரமான "ஷ்ரத்தா கொலை வழக்கு" போன்று 12 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு டேராடூனில் நடந்த ஒரு பயங்கரமான கொலையை பற்றி தெரிந்துக்கொள்ளுவோம். ஷ்ரத்தாவை...