மவறக

Food Crisis in Pakistan | கோதுமை மாவிற்கு அடித்துக் கொள்ளும் மக்கள்! பாகிஸ்தானின் அவல நிலையை காட்டும் வீடியோ!

பாகிஸ்தானில் உணவுநெருக்கடி: பாகிஸ்தானில் மக்கள் கடுமையான உணவு பற்றாக்குறையை எதிர் கொள்கின்றனர். நாட்டின் சில பகுதிகளில் அவர்களின் மிக முக்கிய உணவான கோதுமை மாவு கிடைக்காமல், பற்றாக்குறை இருப்பதால்...