மச

Noise Pollution: Dhaka is the noisiest city on the planet | உலகில் அதிக ஒலி மாசு கொண்ட நகரங்களின் பட்டியல்

  ஒலி மாசு ஏற்படுத்தும் எதிர்மறையான விளைவுகள் ஏராளமாக உள்ளன, அவை பொது சுகாதாரத்தில் ஏற்படுத்தும் தாக்கங்கள் குறிப்பிடத்தக்க உலகளாவிய கவலையாக மாறி வருகின்றன. அவை லேசான மற்றும் நிலையற்ற துன்பம் முதல்...

மூச் ( mooch) திகில் தமிழ் முழு திரைப்படம் – Mooch HD Latest New Full Movie

தமிழ் புதிய வெளியீடு 2016 முழு திரைப்படம் மூச் HD | சமீபத்திய புதிய வெளியீடு 2016 முழு திரைப்பட தலைப்பு பெயர்; மூச் இயக்கியவர்....