பறறநய

Does Mobile Use Really Cause Brain Cancer? Oxford University answers | Fact Check: மொபைல் பயன்பாடு மூளைப் புற்றுநோயை ஏற்படுத்துமா?

செல்போன்களை அதிகமாகப் பயன்படுத்துவதால் மூளைக் கட்டிகள் உருவாகும் என்று சமூக ஊடகங்களில் அடிக்கடி செய்திகள் பகிரப்படுதை நீங்களும் கண்டிருக்க வாய்ப்புகள் உள்ளன. சிலர் அந்த தகவலை அப்படியே இன்றளவும்...