நதரலநத

சுவாரஸ்யமான பால் பண்ணைக்கு வருகை தமிழ் வலைப்பதிவு | நெதர்லாந்து தமிழன்

ஹாய் என் அன்பு நண்பர்களே, இன்று நான் புதிய பால் மற்றும் தயிர் கிடைக்கும் ஒரு அழகான பால் பண்ணைக்கு சென்றேன் .. இந்த பால் பண்ணை நடத்தும்...