சபபடஙக

Eat All This Now To Keep Your Eyes Safe! | கண்களை பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொள்ள இனிமே இதையெல்லாம் சாப்பிடுங்க!

மனிதனுக்கு ஐம்புலன்கள் முக்கியமானது, அதில் அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது கண்கள் தான்.  கண்களை கவனமுடன் பாத்துக்கொள்வது அவசியமானதாகும்.  தற்போது பலரும் ஸ்மார்ட்போன், கணினி போன்றவற்றில் தான் அதிக நேரம்...