ஒலலயக

know the Health Problems of being underweight | ஒல்லியாக இருப்பவர்களுக்கு முக்கிய எச்சரிக்கை..! இந்த 5 பிரச்சனைகள் பாதிக்கும்

Problems of being underweight: உடல் எடை அதிகரிப்பு பல நோய்களுக்கு வழிவகுக்கிறது. உடல் உயரத்திற்கு ஏற்ப உங்கள் எடை குறைவாக இருந்தால், பல நோய்கள் உங்கள் உடலை...