ஈடபட

நியூஸ் 18 தமிழ் தமிழில் அதிகம் பார்வையிடப்பட்ட, அதிக ஈடுபாடு கொண்ட, அதிகம் பார்க்கப்பட்ட செய்தி இணையதளம்

தமிழில் வெளிவரும் செய்தி இணையதளங்களில் News18Tamil.com தொடர்ந்து முதலிடம் வகித்து வருகிறது.  Comscore கணக்காய்வின் படி, கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் நியூஸ்18 தமிழ் இணையதளத்தின் பார்வையாளர்களின் எண்ணிக்கை மொத்தம்...