ஆரககயததகக

இதய ஆரோக்கியத்துக்கு ‘பிஸ்தா’ பருப்பு, வாழ்வும் வளமும்

‘ஒவ்­வொரு நாளும் ஒரு கைப்­பிடி பிஸ்தா பருப்பை உண்­பதால் இத­யத்­திற்­குப் பாது­காப்பு கிடைக்­கும்’ என்று கூறப்­ப­டு­கிறது.ரத்­தத்­தில் ‘கெட்ட’ கொழுப்­பைக் குறைக்­கும் தன்மை இந்த ‘பிஸ்தா’ பருப்­புக்கு உண்டு...