அபரதமதன

Be Alert In Work From Home Otherwise It Cause Big Fine | Work From Home மூலமா வேலையா… பாத்து சூதானமா இருங்க – இனி அபராதம்தான்?

Work From Home: தற்போது பல நிறுவனங்கள் தங்கள் ஊழியர்களுக்கு வீட்டில் இருந்து வேலை செய்யும் வாய்ப்புகளை வழங்குகின்றன. இந்த வழக்கம் கொரோனா தொற்று காலத்தில் தொடங்கினாலும், தற்போது வீட்டில்...